0232 362 54 54 info@karsiyakagoz.com

Doğum Yeri ve Yılı

  • 15.06.1977 – Nevşehir

Üniversite

  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas

  •  Göz Hastalıkları (Katarakt, Refraksiyon Cerrahisi, Okulplastik Cerrahi, Glokom)

Yabancı Dil

  • İngilizce

Üye Olduğu Dernekler

  • Türk Oftalmoloji Derneği
  • Türk Tabipler Odası

Çalıştığı Kurumlar

  • Celal Bayar Üniversitesi / 2000 – 2004
  • İlgi Tıp Merkezi / 2004 – 2005
  • Girne Asker Hastanesi / 2005 – 2006

1977 yılında Nevşehir’de doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olup 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamıştır. Özellikle Katarakt Cerrahisi (multifokal göz içi lensleri, femtosecond lazer katarakt cerrahisi) ve Refraktif Cerrahi (gözlük kullanmamaya yönelik-İntralaselasik, Lasek) yöntemlerinde deneyim sahibidir. Göz Kapağı Estetiği (kapak düşüklükleri, kapak tümörleri), Şaşılık ve Glokom lazer (SLT) cerrahisi ile beraber Tıbbi Retina ve Argon Lazer uygulamaları ile Kornea Çapraz Bağlama (Crosslinking) tedavisi diğer ilgi alanlarıdır.

Türk Oftalmaloji Derneği’nin verdiği ilk Board Belgesi (2003) sahiplerindendir. Amerikan Akademi Oftalmoloji (2008 Cilt 4 yara iyileşmesi), Pratisyen Hekimler İçin El Kitabı (2007) ve Üveit El Kitabı (2007 Aydın P. Ed. Okuler Bruselloz) bölüm çevirileri bulunmaktadır.

2007 Ocak ayından beri Özel Karşıyaka Göz Hastanesi ve Özel Karşıyaka Göz Dal Merkezi Karşıyaka Çarşı Şubemizde çalışmalarına devam etmektedir.

Op. Dr. Mustafa Alper ÇERÇİ

Göz Hastalıkları Uzmanı