İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ
KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI
Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak. Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılması: · Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

· Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

· Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

· Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Çalışanların memnuniyetini arttırmak. Personellerin sosyal, ekonomik ve güvenli çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak. · Çalışanların motivasyonlarını arttırmak amacı ile piknikler, yemekler organize edilmesi.

· Ergonomik çalışma ile ilgili düzenlemelerin yapılması.

· Çalışanların performanslarının değerlendirilerek ikramiye ve maaş düzenlemesinin yapılması.

· Çalışanların sağlık taramalarının Sağlık Tarama Planı doğrultusunda düzenli olarak yapılması.

· Çalışanların kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların temin edilmesi.

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek · Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.
Kurumsal stratejiler oluşturarak finansal anlamda büyüme sağlamak. Finansal anlamda büyüme sağlamak ve yeni istihdam alanları yaratmak. · Kurumun reklam çalışmalarının finansal anlamda büyüme katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi.

· Elde ki kaynakların verimli ve etkin kullanılması

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak. İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak. · Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

· Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.

KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI
Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi · Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

· Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ
KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI
Sıfır atık projesini hayata geçirmek Çevresel zararı en aza indirerek sıfır atık kapsamında çalışma yapmak · Kurum içinde belirlenen alanlarda atıkların ayrıştırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması

· Sıfır atık ile ilgili çalışanlara yönelik eğitimler verilmesi

· Sıfır atık ile ilgili hasta/hasta yakınlarına görsellerle bilgilendirme yapılması

Hasta/çalışan ile ilgili hukuki süreçlerin en aza indirilerek kurumsal prestijin güçlendirilmesi. Kurumsal prestijin güçlenmesi, çalışan ve hasta ile ilgili süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi · Hasta hakları ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapmak. Mevzuata uygun çalışmak

· Çalışanların İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına uygun çalışma yapmak

Paydaşlar ile iletişimin güçlendirilmesi Kurumlar arası protokoller yapılması · Protokollerin yenilenmesi
Tedarikçi firmaların güncel tutulması ve ekonomik şartları iyileştirmek amaçlı yeni stratejiler oluşturulması Satın alma süreçlerinin takip edilmesi · Malzeme ve cihaz tedarik süreçlerine yönelik planlama yapılması

Hemen arayın, randevunuzu oluşturalım

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi farkıyla sağlığınıza yeniden kavuşun.