Yönetim Kurulu Başkanı

Op. Dr. Ömer SEYMENOĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Esin BAŞER

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. R. Göktuğ SEYMENOĞLU

Op. Dr. Mustafa Alper ÇERÇİ

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Mustafa Alper ÇERÇİ

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Göksel AKAR

 

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Hakan YILDIRIM

An. Uzm. Dr. Ayşe Birben GÖKPINAR

Anestezi ve Reanimasyon Uzman Göz Hastalıkları Uzmanı

An. Uzm. Dr. Ayşe Birben GÖKPINAR

Dr. Süleyman AHISKALI

Acil Hekim

Dr. Süleyman AHISKALI

Yönetim Kurulu Başkanı

Op. Dr. Ömer SEYMENOĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Esin BAŞER

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. R. Göktuğ SEYMENOĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Göksel AKAR

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Hakan YILDIRIM

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Mustafa Alper ÇERÇİ

An. Uzm. Dr. Ayşe Birben GÖKPINAR

Anestezi ve Reanimasyon UzmanGöz Hastalıkları Uzmanı

An. Uzm. Dr. Ayşe Birben GÖKPINAR

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Orhan ILIM

 
Dr. Süleyman AHISKALI

Acil Hekim

Dr. Süleyman AHISKALI