0232 362 54 54 info@karsiyakagoz.com
Göz Hastalıkları

Akıllı Mercek

Akıllı Mercek Ameliyatı (Göz İçi Mercek)

Son zamanlarda herkesin sıklıkla söz ettiği akıllı mercekler aslında oftalmolojide tıbbi adıyla multifokal ve trifokal olarak adlandırılan çok odaklı göz içi mercekleridir. Halk arasında “Akıllı Mercek” diye adlandırılan bu göz içi mercekleri katarakt ameliyatları sırasında uygun hastalara uzun süredir kullanılmaktadır. Göz içi mercekleri, monofokal tek odaklı, multifokal çok odaklı ve trifokal 3 odaklı olarak ayrılır.

Katarakt ameliyatında monofokal tek odaklı mercek takılan hastalar ameliyattan sonra uzak gözlüğü genel olarak kullanmamakta ancak yakın okuma için gözlük kullanmaktadır.

Çok odaklı mercek (multifokal) takılanlar ise hem uzak hem yakında gözlük takma mecburiyeti duymaz. Katarakt ameliyatında çok odaklı mercek takılan kişiler gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilir ve günlük yaşamına gözlüksüz devam edebilirler.

Katarakt ameliyatı sırasında hastaya hangi merceğin uygun olacağına muayene sırasında detaylı tetkikler yapılarak gözün yapısına göre doktor tarafından karar verilir.

Akıllı Mercek Nedir? Neden tercih edilmektedir?

Gözün içinde herkeste doğal bir mercek vardır. Bu lens saydam ve elastiktir. Yakına ve uzağa her bakışımızda bu lens esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan uzaklığa odaklanmaktadır. Böylece hem uzak hem de yakın net görülür.

Yaş İlerledikçe gözümüzde bulunan doğal mercek ilk olarak esnekliğini kaybeder, yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz hale gelir. Daha da ileriki yaşlarda saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur.

Genellikle 40 yaş sonrası esnekliğini kaybeden kendi merceklerimiz yenisi ile değiştirilebilir özelliktedir. Özelliklerini kaybederek deforme olan yani eskiyen doğal lensin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay mercek konulur. Bu yeni mercek artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilme özelliğine sahip olup, her mesafede net bir görüş sağlar.

Akıllı Mercek (Göz İçi Mercek) takılan hastada göz numarası bir daha ilerlemez. Katarakt ameliyatı bir kez yapılır ve gözde bir daha katarakt oluşmaz.

Akıllı Mercek kimlere takılabilir?

Genellikle 40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve gözlüklerinden ömür boyu kurtulmak isteyen kişiler bu operasyon için adaydır. Katarakt başlangıç yaşı artık çevre şartlarından dolayı daha da erkene düşmüştür. Çok odaklı mercek takılan her göz hem uzağı hem yakını görebilmektedir.

Daha genç yaştaki hastalarda ise göz numarası lazerle düzeltilemeyecek kadar çok yüksekse yine Akıllı Mercek tedavisi ne başvurulabilmektedir.

Eğer kişide katarakt varsa ve katarakt ameliyatından sonra hem uzağı hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa yine akıllı mercek ilk tercihtir.

Önceden lazerle göz numarası düzeltilmiş kişilere de, katarakt oluştuktan sonra uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa akıllı mercek uygulanabilmektedir.

Akıllı Mercek (Göz İçi Mercek) Operasyonu Nasıl Olur?

İki göze farklı günlerde operasyon yapılır.  İki göz arasında hastanın şartlarına göre birkaç gün veya 1 hafta ara verilir. İşlem her göz için yaklaşık 10 dakika sürer. Gözler göz damlası ile uyuşturulur. Genel anestezi (özel durumlar dışında), bayıltma veya hastanede gece yatma söz konusu değildir. Ağrısız bir operasyondur.  Gözün içindeki doğal mercek çıkartılarak, yuvasına akıllı göz içi mercek takılır. Ameliyat sonrası göz bandajla kapatılır, hasta evine gider, o gece göz bantla kapalı kalır ve ertesi gün kontrol sırasında hekim tarafından bandaj açılır. Hasta aynı gün görmeye başlar ve normal yaşamına döner.

Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanır. Bir süre damla kullanımının dışında haftalık ve aylık kontroller yapılır.

Çok Odaklı Merceğin Yani Akıllı Merceklerin Önemi Nedir?

Gözlerde yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlarlar ve ömürlük akıllı mercek olarak bilinirler.

Akıllı merceklerin en önemli özelliği, ara mesafede sağladığı netliktir. Bilgisayar kullanım mesafesi, televizyon izleme mesafesi, mutfak tezgâhına erişim mesafesi gibi görme kalitesinin en önemli olması gereken mesafelerde de net görüş elde edilir.

Göz içine yerleştirilen göz içi merceğin kalitesi ve cinsi hastaların operasyon sonrası göz sağlıklarını ve görme kalitelerini belirler.

Katarakt ile birlikte ameliyat sonrası görme bozukluklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kişinin gözündeki miyop-hipermetrop-astigmat bozukluklarına ve göz yapısına özel çeşitleri vardır.

Gözde net bir görüş sağlanmaktadır.

 

Prof. DR. R. GÖKTUĞ SEYMENOĞLU

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI